Hva er egentlig mindset?

Mindset er samlingen av troer, sannheter, verdier, forventninger, regler som danner rammen for vår tenking, våre følelser og vår adferd. Når vi ikke er bevisst på mindsettet vårt, lever...
Read more