Flink pike eller sykt flink?

Hvorfor er det slik at noen flinke piker lykkes og at andre flinke piker flinker seg syk? Hva er det mentale spillet som ligger bak? Det hemmelige ritualet Da...
Read more

Hva er egentlig mindset?

Mindset er samlingen av troer, sannheter, verdier, forventninger, regler som danner rammen for vår tenking, våre følelser og vår adferd. Når vi ikke er bevisst på mindsettet vårt, lever...
Read more

Hva er bedragersyndrom?

Å ha en følelse dypt inne i seg selv av at man ikke er smart nok, at man mangler erfaring, at man ikke er dyktig nok eller talentfull nok...
Read more